Nhà thép tiền chế

Liên hệ

 CÔNG TY CỔ PHẦN  KẾT CẤU THÉP EICC

Địa chỉ: Số 1 Đường Tam Đa - Phường Trường Thạnh - TP. Thủ Đức - TP HCM

Điện thoại: 0589 9912 99

Phòng kinh doanh: 0903 00 88 22

Email: congtyeicc@gmail..com

http://eicc.vn

Gửi thông tin liên hệ

Security Code:

Đối Tác

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP EICC
Địa chỉ: Số 1 Đường Tam Đa, P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP HCM
Điện thoại Phòng Thu Mua: 0589991299

Điện thoại Phòng Kinh Doanh: 0903008822

Tổng Giám Đốc: 0903668222 Mr. Trần Minh Tuấn 
Email: congtyeicc@gmail.com

Website: eicc.vn

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan